హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Sunday, May 06, 2012

రాశి - గ్రహ యంత్రాలు



 రాశి - గ్రహ యంత్రాలు
  రాశులు  పాలనగ్రహములు  గ్రహ యంత్రములు   
మేషరాశి కుజుడు        కుజుడు-యంత్ర ము
వృషభ రాశి శుక్రుడు         శుక్రుడు-యంత్ర ము
మిథున రాశి బుధుడు         బుధుడు-యంత్ర ము
కర్కాటక రాశి చంద్రుడు       చంద్రుడు-యంత్ర ము
సింహ రాశి సూర్యుడు      సూర్యుడు-యంత్ర ము
కన్యరాశి  రాహువు  ,  బుధుడు     రాహువు  ,  బుధుడు - యంత్ర ము
తులా రాశి శుక్రుడు       శుక్రుడు-యంత్ర ము
వృశ్చిక రాశి కుజుడు        కుజుడు-యంత్ర ము
ధనుస్సు రాశి గురుడు        గురుడు-యంత్ర ము
మకరరాశి శని         శని-యంత్ర ము
కుంభరాశి శని         శని-యంత్ర ము
మీన రాశి  కేతువు  ,   గురుడు   కేతువు గురుడు - యంత్ర ము

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...