హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Thursday, September 17, 2015

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు

Recently Changed  ADDRESS: SRI MEDHADAKSHINAMURTY JYOTISHANILAYAM, Bsnl Telephone Exchange Office upstairs,  Sontyam, VISAKHAPATNAM DIST. ANDHRAPRADESH, INDIA. - 531173

అష్ట కంద ఇష్ట దంతి : https://jayaparakri.blogspot.in/2016/10/blog-post_10.html
#Happyvinayakachativi to all my friends
వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు

 


linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...