హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Monday, October 29, 2012

దేవీ మహాత్మ్యమ్ మంగళ హారతి

రచన: ఋషి మార్కండేయ
శ్రీ చక్ర పుర మందు స్థిరమైన శ్రీ లలిత పసిడి పాదాలకిదె నీరాజనం
బంగారుతల్లికిదె నీరాజనం

బంగారు హారాలు సింగారమొలకించు అంబికా హృదయకు నీరాజనం
బంగారుతల్లికిదె నీరాజనం

శ్రీ గౌరి శ్రీమాత శ్రీమహారాఙ్ఞి శ్రీ సింహాసనేశ్వరికి నీరాజనం
బంగారుతల్లికిదె నీరాజనం

కల్పతరువై మమ్ము కాపాడు కరములకు కవకంబు కాసులతో నీరాజనం
బంగారుతల్లికిదె నీరాజనం

పాశాంకుశ పుష్ప బాణచాపధరికి పరమ పావనమైన నీరాజనం
బంగారుతల్లికిదె నీరాజనం

కాంతి కిరణాలతో కలికి మెడలో మెరిసె కల్యాణ సూత్రమ్ము నీరాజనం
బంగారుతల్లికిదె నీరాజనం

చిరునవ్వు లొలికించు శ్రీదేవి అధరాన శతకో టి నక్షత్ర నీరాజనం
బంగారుతల్లికిదె నీరాజనం

కలువరేకుల వంటి కన్నుల తల్లి శ్రీరాజరాజేశ్వరికి నీరాజనం
బంగారుతల్లికిదె నీరాజనం

ముదమార మోమున ముచ్చటగ దరియించు కస్తూరి కుంకుమకు నీరాజనం
బంగారుతల్లికిదె నీరాజనం

చంద్రవంకనికిదె నీరాజనం
శుక్రవారమునాడు శుభములొసగే తల్లి శ్రీ మహాలక్ష్మి కిదె నీరాజనం
బంగారుతల్లికిదె నీరాజనం

ముగ్గురమ్మలకును మూలమగు పెద్దమ్మ ముత్యాలతో నిత్య నీరాజనం
బంగారుతల్లికిదె నీరాజనం

శృంగేరి పీఠాన సుందరాకారిణి సౌందర్యలహరికిదె నీరాజనం
బంగారుతల్లికిదె నీరాజనం

సకల హృదయాలలో బుద్ధిప్రేరణ జేయు తల్లి గాయత్రికిదె నీరాజనం
బంగారుతల్లికిదె నీరాజనం

దాన నరసింహుని దయతోడ రక్షించు దయగల తల్లికిదె నీరాజనం
ఆత్మార్పణతో నిత్య నీరాజనం

శ్రీ చక్ర పుర మందు స్థిరమైన శ్రీ లలిత పసిడి పాదాలకిదె నీరాజనం
బంగారుతల్లికిదె నీరాజనం

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...