హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Friday, September 07, 2012

శ్రీ రాజ్యశ్యామలా యంత్రం   
:మరిన్నివివరములకుసంప్రదింపుడు:
E mail : pantula.parakrijaya@mail.com 
        parakrijaya@gmail.com


  ఈ యంత్రమును ఉపాశించుట పెక్కురు గావించితిరి.  వశికరణ సామర్ధ్యము , భోగ భాగ్యములు విజయము ఐశ్వర్యము ప్రసాదించుటలో ఈ యంత్రము అత్యుత్తమమైనది .

    మూల మంత్రం :-  ఓం హ్రీం క్లీం మాతంగ్యై పట్ స్వాహా:

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...