హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Friday, July 27, 2012

శ్రీ వన దుర్గా యంత్రం

శ్రీ  మేథా దక్షిణా మూర్తి జ్యోతిష నిలయం

                                  :మరిన్నివివరములకుసంప్రదింపుడు:

E mail : pantula.parakrijaya@mail.com 
        parakrijaya@gmail.com


ఈ వన దుర్గ యంత్రము ప్రముఖముగా కార్య సాధనకు అత్యావశ్యకము వన దుర్గ కల్పములో చెప్పబడిన విధముగా అర్చించిన అష్టసిద్ధులు కలుగును. ముఖ్యముగా ఉపద్రవములు కష్ట నష్టములు శత్రు భయము అనారోగ్య బాధలు తొలగిపొయి సౌఖ్యము ధీర్ఘాయుర్దాయము కలుగును.

        మూల మంత్రము;- ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం దుం ఉత్తిష్ట పురుషికిం స్వపిషి భయం మే సముపస్థితం యది శక్యమసక్యం వా తన్మే భగవతి శమయ శమయ స్వాహాః

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...