హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Saturday, September 09, 2017

శరన్నవరాత్రి ఉత్సవముల వివరములు

21-9-2017 : శైలపుత్రీ (స్వర్ణ కవచాలంకృత దుర్గాదేవి)- నీలం రంగు - ఉప్పు పొంగలి
22-9-2017 : బ్రహ్మ చారిణి (బాలా త్రిపుర సుందరి) - పసుపు రంగు – పులిహోర
23-9-2017 : చంద్రఘంట (గాయత్రి) – లేత ఎరుపు రంగు - కొబ్బరి అన్నం
24-9-2017 : కూష్మాండ (అన్నపూర్ణ) -ఆకాశం రంగు - అల్లం గారెలు
25-9-2017 : స్కందమాత (లలిత – పంచమి ప్రథానంగా ఉండాలి) - కనకాంబరం రంగు -పెరుగన్నం
26-9-2017 : కాత్యాయని  (మహాలక్ష్మి) -ముదురు ఎరుపు రంగు – రవ్వకేసరి
27-9-2017 : కాళరాత్రి (సరస్వతి – మూలా నక్షత్రం ప్రథానంగా ఉండాలి) - తెలుపు రంగు –కదంబం(అన్ని రకాల కూరలతో కలిపి చేసిన అన్నం)
28-9-2017 : మహాగౌరి (దుర్గాదేవి) - ఎర్రటి ఎరుపు రంగు - మినపగారెలు
29-9-2017 : సిద్ధిధాత్రి (మహిషాసుర మర్దిని)- ఆకుపచ్చ రంగు - పరమాన్నం
30-9-2017 : విజయదుర్గ - (శ్రీ రాజరాజేశ్వరి)– కాషాయం రంగు – దధ్యోదనం, లడ్డూలు

శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు -1.బాలాత్రిపుర సుందరి

శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 2.గాయత్రి

శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 3. శ్రీ మహాలక్ష్మి

శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 4.అన్నపూర్ణ

శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 5.లలిత త్రిపుర సుందరి

శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 6.సరస్వతి

శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 7.దుర్గ

శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 8.మహిషాసుర మర్దిని

శ్రీ దేవీ నవరాత్రులు - 9.రాజరాజేశ్వరి

https://sadhanaaradhana.blogspot.in/2017/09/blog-post.html

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...