హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Thursday, April 07, 2016

శ్రీ దుర్ముఖి నామ సంవత్సర ఉగాది పంచాంగ శ్రవణం - రాశి ఫలితాలు

https://www.scribd.com/doc/307190210/Sri-Durmukhi-Nama-Samvastara-Ugadi-2016-2017-Telugu-Rasi-Phalalu-Yearly 
https://issuu.com/parakri/docs/sri_durmukhi_nama_samvastara_-_2016
https://archive.org/details/SRIDURMUKHINAMASAMVASTARA20162017TeluguRasiPhalaluYearly 
http://www.slideshare.net/parakrijaya/sri-durmukhi-nama-samvastara-20162017telugurasiphalaluyearly
తెలుగు వారంరికీ  శ్రీ దుర్ముఖి నా సంత్స శుభాకాంక్షలు
 శ్రీ దుర్ముఖి నామ సంవత్సరము ఉగాది వేడుకలు 
Sri Durmukhi Nama Samvastara Ugadi 2016-2017 Telugu Rasi Phalalu Yearly
Durmukhi nama samvatsaram -rasi phalalu 2016 to 2017 Telugu


linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...