హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Friday, August 08, 2014

సాంఖ్యాక యంత్రములు -శ్రీ కనక దుర్గా యంత్రము
see  my 5 blogs
శ్రీ మేథా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిష నిలయం : http://secureonlinepayments.webs.com/ http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/

సాధన ఆరాధన : http://parakrijaya-parakri.blogspot.in/,

పరాక్రి పదనిసలు : http://jayaparakri.blogspot.in

తెలుగు పండిత దర్శిని : http://teluguteachers-parakri.blogspot.in/

Medha Dakshinamurty Matrimony - బ్రాహ్మణ వివాహ సంబంధాలు - స్వయంవర వేదిక: http://medhadakshinamurtymatrimony.blogspot.in/

Like My Facebook Page శ్రీ మేథా దక్షిణామూర్తి జ్యోతిషనిలయం - Telugu Astrology
 link here : https://www.facebook.com/SRIMEDHADAKSHINAMURTYJYOTISHANILAYAM


linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...