హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Friday, August 23, 2013

శివ సోత్రాలు ఆడియో

See My 4 Blogs - P.V.Radhakrishna 
cell: 9966455872, 7013390324, 9966680542

Astrology Blog 

శ్రీ మేధా దక్షిణమూర్తి జ్యోతిష నిలయం 
http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in,
Devotional Blog 
సాధన ఆరాధన  https://sadhanaaradhana.blogspot.in/

Telugu Literature Blog 
తెలుగు పండిత దర్శిని
 http://teluguteachers-parakri.blogspot.in,
My Writings - Blog 
పరాక్రి పదనిసలు
Social Search as : PARAKRIJAYA
నూతన సమాచారం  :
సంప్రదించుటకు : parakrijaya@gmail.com


#stotras , #mantras , #దేవిదేవతలు , #Vedic , #స్తోత్రం , #మంత్రం , #వేద , #పరాక్రి , #parakrijaya , #telugu , #తెలుగు , #అడియో , #AudioMantras , #god , #goddess , #Devotional

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...