హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Saturday, December 01, 2012

కాళీ యంత్రములు

శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తిజ్యోతిషనిలయం

:మరిన్నివివరములకుసంప్రదింపుడు:
CELL : +91 9966455872
E mail : pantula.parakrijaya@mail.com 
        parakrijaya@gmail.com
linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...