హెచ్చరిక:- దైవారాధనలు ప్రమాదరహితము . తాంత్రిక సాధనలు ప్రమాద భరితము . మీ అర్హత పాత్రతలను సరియైన గురువులే నిర్ణయించగలరు. మంత్ర సాధనలు , తాంత్రిక ప్రయోగముల విషయమై సుశిక్షితులు , అనుభవజ్ఞులు , గురువుల నాశ్రయించి మంత్రసిద్ధికై యత్నించ వలెను. లేనిచో ప్రమోదమునకు బదులు ప్రమాదములు సంభవించ గలవు . " తస్మాత్ జాగ్రత్త! "

Labels

Follow by Email

Saturday, September 15, 2012

శ్రీ భద్రకాళీ యంత్రం


:మరిన్నివివరములకుసంప్రదింపుడు:
E mail : pantula.parakrijaya@mail.com 
        parakrijaya@gmail.com

  ఈ యంత్రము అపస్మారము వంటి వ్యాధులను తొలిగించును. దీర్ఘరోగములు భూత ప్రేత పిశాచ బాధలు అరికట్టును. వ్యవహార జయమును చేకూర్చును.
   మూల మంత్రం ;-    ఓం హ్రౌం కాళి మహా భద్రకాళి ఆం హ్రీం క్రోం కిలికిలే ఫట్ స్వాహాః

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...